Visie

Perspectief in het leven

De visie van Programma Perspectief: mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen hebben perspectief in het leven. Zij hebben recht op ontwikkeling. Net als iedereen.

Om dit te bereiken bieden we een wetenschappelijk gefundeerd ondersteuningsprogramma: Programma Perspectief. Je kent het misschien nog als methode Vlaskamp, naar de ontwikkelaar: Carla Vlaskamp.

De basis van het programma

De basis van Programma Perspectief is de relatie tussen mensen: tussen de persoon met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EMB) en de mensen om hem of haar heen. Binnen die relatie is ieder gedrag, hoe klein ook, een signaal waarmee hij of zij iets wil vertellen. Het is aan ouders/familie en zorgprofessionals om dit signaal te begrijpen. En samen op zoek te gaan naar een passend antwoord. Een goede samenwerking tussen ouders/familie en de zorgprofessionals is daarbij onmisbaar.

Het avontuur

Door zeer methodisch (in hele kleine stapjes) samen te werken, krijgt jouw kind of familielid een stem. Terwijl hij of zij zichzelf voorheen vaak niet duidelijk kon maken op een manier die de omgeving meteen begreep. Telkens toetsen we of de ideeën die wij hebben wel kloppen. We werken met beeldvorming, doelen, activiteiten, rapportage en evaluatie. Daarbij gebruiken we vragenlijsten en instrumenten. Als ouder of verwant heb je een belangrijke rol bij de diagnostiek en het kiezen van doelen voor je kind of familielid. Zo krijgt hij of zij invloed op wat er met hem of haar gebeurt.

Ontwikkeling

Met dit ondersteuningsprogramma krijgt de persoon met EMB of zijn/haar familielid de mogelijkheid om zijn of haar keuzes duidelijk te maken. En de mensen om hem of haar heen te sturen. Zo kan hij of zij zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Iedereen heeft immers het recht zich te ontwikkelen. Met ontwikkelen bedoelen we nieuwe dingen aanleren en ook vaardigheden leren toepassen in verschillende situaties. Het verhinderen van achteruitgang zien we ook als ontwikkeling.

Wetenschappelijk bewezen effectief

Er is veel onderzoek gedaan naar het ondersteuningsprogramma. In 2015 heeft de deelcommissie ‘gehandicaptenzorg’ de methode erkend als effectief.

Menu sluiten